• 054-9997504

כיפת אור לארובה / פתח אור

": 2106
קבוצת פרגולנד מייבאת ומייצרת כיפות אור שקופות וחלביות בכל קוטר למגוון מטרות 

אור / אוורור ועוד ...
קבוצת פרגולנד מייבאת ומייצרת כיפות אור שקופות וחלביות בכל קוטר למגוון מטרות

כיפות החל מ 488 ש"ח
+
חבק מתכת 488 ש"ח