• 054-9997504

חיישנים לסוכך שלכם

": 616
מפרט טכני:
לכל חיישן מטרה ומפרט משלו - שאל את היועץ שלנו 

בהתאם לכתב האחריות המפורט


בכדי לשמור על סוכך הזרועות שלכם , פרגולנד מאפשרת לכם להוסיף לסוכך חיישנים מסוגים שונים : חיישן זעזועים / חיישן אור ועוד