• 054-9997504

רשתות גלילה כנגד יתושים

רשת גלילה פנימית
רשת גלילה פנימית
רשת גלילה חיצונית
 רשת מתקפלת לחלון
רשת מתקפלת לחלון
רשת גלילה לחלון ממ"ד
רשת גלילה לחלון ממ"ד